Tidligjakt på grågås 2015

Følgende informasjon er hentet fra www.vegajakt.no som også selger jaktkortene:

Det åpnes for jakt på grågås, med jakttid fra kl 16.00 til 22.00 fra og med 26. juli til og med 9. august på innmark med tilhørende randsoner. Forutsetning:

  • Det tillates kun jakt på aktivt drevne innmarksareal og i randsonen til innmarka
  • Det er ikke tillatt å jakte på friområder i henhold til forvaltingsplanens vedlegg 3-8. Områdene er markert med grønn farge
  • Etter endt jakt skal det rapporteres fra jakta

Hele forskriften kan leses her:

Med forbehold om feil avskrift fra forskrift

www.vegajakt.no senker prisen på jaktkort for tidligjakt på gjess til kr 100,- Samtidig økes depositumet til kr 200,- for innlevering av jaktrapport. Frist for innlevering er 15. august. Denne er absolutt.

Viktig om rapportering

Både Vegajakt og departementet ber om jaktrapport etter jakta. Vegajakt sin jaktrapport ligger elektronisk på denne siden (øverst i høyre meny etter pålogging). Etter rapportering utbetales depositum.

Departementet sin jaktrapport etter gåsjakta er også obligatorisk og sendes inn jf opplysninger på skjema. Dette rapportskjemaet lastes ned her.

Frist for rapportering fra perioden 26. juli til 9. august 2015 er 15. august 2015.

Begge rapporter er obligatoriske!

(Bilde hentet fra http://www.dofbasen.dk)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Oppdatert jaktvald for gåsjakt

Kartet over jaktvaldet er nå oppdatert med friområdene for grågåsen. Ser du feil eller har forslag til forbedringer, setter jeg pris på tilbakemelding.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tidligjakt på grågås på innmark

En gåsflokk på flott hold skremmes opp fra kubeitet før jakten.

En gåsflokk på flott hold skremmes opp fra kubeitet før jakten.

I morgen den 1.august 2014, kl 0400. starter tidligjakten på grågås på Vega. I forskriften ser man at det er bare lov å jakte på innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark) i tidlijaktperioden (1-9. august). Med innmark menes det da fulldyrket mark, overflatedyrket mark og innmarksbeite.

Forskrift om tidligere jaktstart på grågås

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Lars Monsen åpner snorkelløype på Eidem

lars_portrett (http://blogg.nrk.no/)Idag, 19.juni, kl 12:00 åpner Lars Monsen den nye snørkelløypa på Eidem og vil fortelle om noen av hans mange friluftsopplevelser. Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nye tider for årets gåsjakt

Nye endringer i jakttidene for årets gåsjakt.

Fylkesmannnen har i forskrift av 14. juli bestemt følgende jakttider for gås:

  • 1. – 9. august i perioden mellom kl 4 og 10.
  • Ordinær gåsjakt fra 10. august.

For de som har kjøpt jaktkort for gås hos oss, vil disse jakttider gjelde, og ikke tidspunkt som er påført kortet. Om noen ikke ønsker å bruke sitt jaktkort pga disse endringene, refunderer vi utlegget for kort. Kontakt oss i tilfelle på ePost, post@vegajakt.no.

Hele forskriften kan leses på Vega kommune sin nettside, vega.kommune.no.

Kilde: jakt.vegasiden.no

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar